Galerij der Grootten

Galerij der Grootten

Tijdens de kerstborrel 2007 heeft de pretploeg unaniem besloten om een Galerij der Grootten op te richten voor oud-pretploegleden die ooit én langdurig bij de
pretploeg van Exercitia hebben gespeeld.
Op deze wijze willen wij hen eren voor de tomeloze inzet, onnavolgbare acties en geweldige scores en daardoor een grote en onuitwisbare indruk hebben
achtergelaten.

De Pretploeg


Het recreanten basketball-team van B.V. Exercitia '73 uit Eelde/Paterswolde


Iedere donderdagavond vanaf 21:00 uur tot 22:30 uur in sporthal  Groote Veen in Eelde.

Contactgegevens:


T. 0031-654661659

E. info@pretploeg.nl

W. www.pretploeg.nl


Copyright 2020 De Pretploeg